Afdrukken

Aanmelden van kinderen

Uw kind aanmelden op de Jan van Nassauschool

Wilt u uw kind bij ons op school aanmelden? Dan kunt u allereerst een afspraak maken voor een kennismakings-gesprek met de directeur. U komt dan te weten hoe wij op school werken en kunt vragen stellen over de school. Natuurlijk mag u met uw kind een kijkje nemen in de school en kunt u kennismaken met de leerkracht bij wie uw kind in de klas komt.

Wennen

Uw kind mag naar school als het 4 jaar geworden is. Twee maanden hiervoor mag uw kind maximaal vijf dagdelen komen wennen. De dagen worden gepland in overleg met de leerkracht. Valt de eerste schooldag in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar, dan zijn er geen wendagen. Ook kinderen die in januari 4 jaar worden, kunnen meteen naar school. Vanwege de drukke decembermaand en de vakantie is er dan geen ruimte om te wennen. Kinderen die twee weken voor de zomervakantie hun 4e verjaardag vieren, kunnen direct na de zomervakantie  naar school komen. Is uw kind 4, dan mag het de complete schoolweek volgen. In overleg met ouders kan anders besloten worden. Vanaf het 5e jaar is het kind leerplichtig.

Nodig bij aanmelding

 • Wilt u bij de inschrijving het volgende meenemen:
 • paspoort of ander identiteitsbewijs van uw kind;
 • bewijs van ziektekostenverzekering van uw kind;
 • het BSN (voorheen SOFI-nummer) van uw kind;
 • naam, adres en telefoonnummer van uw huisarts;
 • eventueel naam, adres en rapporten van de vorige school;
 • paspoort of ander identiteitsbewijs van beide ouders;
 • twee pasfoto’s;
 • eventueel (kopie van) de Ooievaarspas.

Toelatingsbeleid

Onze school staat open voor alle leerlingen (en hun ouders) die de uitgangspunten van onze school kunnen onderschrijven of op zijn minst respecteren. Van de leerlingen moet zijn vastgesteld dat ze de basisschool in principe met goed gevolg kunnen doorlopen.

Ook onderzoeken we of er op het gebied van veiligheid of orde geen ernstige verstoringen te verwachten zijn. We bekijken of we onderwijskundig, organisatorisch of qua gebouw en ruimte voldoende mogelijkheden en waarborgen kunnen geven om het kind, zowel op persoonlijk als op cognitief gebied, het onderwijs te bieden zoals omschreven staat in het schoolplan. Kunnen we het kind niet toelaten, dan laten we dat schriftelijk aan de aanmeldende ouders weten, met vermelding van de redenen.

Criteria die bij de toelating een rol kunnen spelen zijn:

 • groepsgrootte;
 • deskundigheid van het personeel;
 • de vraag of de school de gevraagde zorg kan bieden;
 • beschikbaarheid van personeel;
 • samenstelling van de groep;
 • de dreiging van een ernstige verstoring van de orde en rust;
 • de aanwezigheid van de benodigde middelen;
 • de noodzakelijke aanpassingen in de organisatie.

pdfInschrijfformulier O3 - Jan van Nassauschool, versie 1 maart 2016

pdfBasisonderwijs 2015-2016 gids voor ouders en verzorgers (Ministerie van Onderwijs)

pdfProtocol aanmelden JvN één aanmeldleeftijd