Afdrukken

Geldzaken

Kosten

De kosten voor het schooljaar 2016/17 bedragen (tussen haakjes de bedragen voor ouders met een geldige Ooievaarspas):

Ouderbijdrage (via ouderraad):  
 één kind op school € 60,- (€ 50,-)
twee kinderen op school € 110,- (€ 80,-)
drie kinderen op school € 150,- (€ 100,-)
elk volgend kind € 30,- (€ 20,-)
Bijdrage busvervoer zwemmen:  
Eerste kind € 22,-
tweede kind € 11,-
derde kind € 8,-
Schoolreizen per kind € 25,- (ongeveer)
Werkweek groep 8 € 120,-
Tussenschoolse opvang:  
per maand via incasso € 28,- 
per maand contant of pin € 30,-
vierstrippenkaart € 10,-
tienstrippenkaart € 20,-
Lamy vulpen 1e pen  € 5,-
Lamy vulpen 2e pen € 12,50
Basisagenda € 2,50
Familieplanner extra exemplaar € 10,-
School T-shirt gymkleding nnb
Peuterspeelzaal (vier dagdelen):  
eerste kind € 20,- (gratis met Ooievaarspas)
tweede kind € 10,- (gratis met Ooievaarspas)

De school heeft drie rekeningnummers:

  • NL42 ABNA 060.64.57.852 voor betalingen voor o.a. werkweek en schoolreis.
  • NL58 INGB 000.23.78.289 voor de overblijf
  • NL42 ABNA 060.64.76.784 voor de bijdrage ouderraad.
Ouderbijdrage

Bepaalde activiteiten moeten wij als school zelf betalen, maar de ouderraad vergoedt veel van de kosten die aan het onderwijs aan uw kind zijn verbonden. Daarvoor vragen we een vrijwillige ouderbijdrage, die de ouderraad int. Uit deze ouderbijdrage worden activiteiten betaald zoals de viering van het Sinterklaasfeest, de kerstvieringen en het kerstdiner, het paasontbijt en Palmpasen, de begeleiding van de werkweek van groep 8, het afscheid van groep 8 en kosten voor projectweken.

Een school voor basisonderwijs die een ouderbijdrage wil vragen, moet een schriftelijke overeenkomst met u als ouders afsluiten. Deze overeenkomst is een jaar geldig en mag pas worden afgesloten als uw kind is toegelaten op de school.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een machtigingsformulier van de Ouderraad Jan van Nassauschool voor de betaling van de bijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage vindt u in het aparte inlegkatern. Het rekeningnummer van de ouderraad is 60.64.76.784.

Schoolzwemmen

De leerlingen van groep 5 en 6 (en de kinderen uit groep 7 die nog geen diploma hebben behaald) krijgen zwemles in zwembad De Houtzagerij. De zwemdagen en zwemtijden verschillen per schooljaar. Het zwemrooster ontvangt u aan het begin van het schooljaar. De gemeente Den Haag vraagt aan de ouders van kinderen die gaan schoolzwemmen een bijdrage voor het busvervoer naar het zwembad. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een machtigings­formulier voor het betalen van deze bijdrage. De hoogte van de bijdrage staat in het aparte inlegkatern.

Schoolreis

De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan elk jaar op schoolreis, meestal in mei of juni. De kosten bedragen ongeveer € 25,- per kind. Er is een spaarmogelijkheid.

Werkweek groep 8

Groep 8 gaat op werkweek naar Wilhelminaoord. Over de kosten krijgt u aparte informatie. Kunt of wilt u niet betalen voor de schoolreis of werkweek, dan kan uw kind niet mee, maar is wel verplicht om op school te komen. Op school zal een vervangende activiteit worden geboden.