Afdrukken

Haagse Voorschool

De voorschool op de Boskabouter
Bij de voorschool werken de peuterspeelzaal en de basisschool samen. De voorschool is er voor alle Haagse kinderen vanaf 2½ jaar. In elke voorschool wordt gewerkt met één van de erkende programma’s voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). De leidsters zijn gecerti­ficeerd voor het uitvoeren van een programma.

Peuters gaan vier dagdelen naar de peuterspeelzaal. Twee leidsters spelen daar met peuters. Zij werken met de peuters aan het leren van de Nederlandse taal. De peuters leren ook met elkaar te spelen. Bij de Boskabouter werken we met de methode Piramide, een combinatie van spelen, werken en leren. Het accent ligt op spelen. Peuters worden aangemoedigd om zich te ontwikkelen. Dat kan in een creatieve hoek, een ontdekhoek, een taalhoek en een bouwhoek. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met het Cito Leerling Volg Systeem. Als het 4 jaar is, gaat het naar de basis­school waarmee de peuterspeelzaal samenwerkt.

Op de voorschool leren kinderen spelenderwijs de Nederlandse taal. Het is daarom belangrijk dat uw kind naar de voorschool gaat als uw kind het Nederlands niet of niet goed beheerst. Uw kind kan dan straks op de basisschool beter leren.

In elke groep werken twee peuterspeelzaalleidsters. De leidsters van de peuterspeelzaal beschikken over PW-3 diploma en het certificaat van de methodiek waarmee de voorschool werkt.

De Boskabouter heeft drie groepen: twee voorschoolgroepen van twaalf tot vijftien kinderen en één samenspeelgroep van maximaal tien kinderen.

Er wordt in deze groepen nauw samen gewerkt met de ouders van de kinderen ter bevordering van de ontwikkeling van het kind.
Er worden veel activiteiten samen met de ouders gedaan zoals: voorlezen door ouders, ouderbijeen­komsten, knutselen, koffie­ochtenden, feesten en
de samenwerkweek.

Eerste voorschoolgroep

Maandagochtend 08.45-11.45 uur
Dinsdagmiddag 12.45-14.45 uur
Woensdagochtend 08.45-11.45 uur
Donderdagmiddag 12.45-14.45 uur

 

Tweede voorschoolgroep

Maandagmiddag 12.45-14.45 uur
Dinsdagochtend 08.45-11.45 uur
Donderdagochtend 08.45-11.45 uur
Vrijdagmiddag 12.15-14.15 uur

Samenspeelgroep

Vrijdagochtend 09.00-11.00 uur

Uw kind kan naar de Boskabouter vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Vanaf de leeftijd van 1,5 jaar kunt u uw kind aanmelden. Bij de inschrijving moet u een kopie van de zorgverzekeringspolis, de inentingspapieren en eventueel uw Ooievaarspas meebrengen.

Peuterspeelzaal De Boskabouter
Uilebomen 71
2511 VR  Den Haag
Tel: (mobiel): 06-43395254
Email: pszdeboskabouter@zebrawelzijn.nl

pdffolder haagse voorschool.pdf215.55 KB