Afdrukken

Wat wij de kinderen meegeven

Ieder kind is uniek: geen enkel kind is hetzelfde en geen enkel kind is ‘de norm’. We begeleiden kinderen die uitvallen of uitblinken in bepaalde vakken en bieden extra zorg waar dat nodig is. Onze school wil alle leerlingen kansen geven voor een optimale ontwikkeling en ontplooiing. Wij gaan uit van christelijke normen en waarden, want we maken deel uit van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH).

De Jan van Nassauschool is een gastvrije school

Alle kinderen zijn welkom. Aan ons de taak om ook voor ieder kind optimale omgeving te creëren. We helpen onze kinderen hun plaats te vinden in een multiculturele en multireligieuze samenleving, met acceptatie van en respect voor elkaar. In een uitdagende schoolomgeving motiveren we de kinderen om samen te leren en te werken. We gebruiken verschillende werkvormen, moderne middelen en multimedia.

De Jan van Nassauschool is een christelijke school

Wij zijn een open protestants-christelijke school, maar ook kinderen met een andere of geen religieuze achtergrond zijn welkom. Wij verwachten wel dat de ouders* en kinderen de christelijke grondslag zullen respecteren, en dus ook de daarbij horende uitingen zoals vieringen en godsdienstles, onze normen en waarden en soms ook de keuze voor lesmethoden. Ook verwachten we dat de kinderen aan alle activiteiten deelnemen.

De Jan van Nassauschool is een veilige school

Veiligheid, duidelijkheid en structuur zijn onze kernwoorden in de omgang met de kinderen. Een kind moet zich op onze school op zijn gemak voelen, dus met plezier naar school gaan. De leerkracht heeft als taak om het zelfver­trouwen en de zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen te stimuleren.

De Jan van Nassauschool is een gezonde en sportieve school

Gezond zijn is belangrijk om goed te kunnen leren en lekker te kunnen spelen. Daarom besteden we op school aandacht aan de gezondheid van de kinderen. Ze krijgen veelvuldig gymles om stevig te bewegen. We doen aan ‘gruiten’ om de leerlingen aan de nodige vitamines te helpen. Onze school is gek op gezonde tussendoortjes, dus snoep vermijden we zo veel mogelijk. Verder hebben we contact met de Jeugdgezondheidszorg.

De Jan van Nassauschool is een Wereldtalentenschool

De school is er niet alleen om te leren lezen en rekenen. In het leven van een kind is veel meer nodig om de basis te leggen voor de groei naar volwassenheid en een optimale ontplooiing. Naast de gewone schoolvakken bieden we bijvoorbeeld ook sport en culturele activiteiten aan. Zo helpen we onze leerlingen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Dat betekent zes uur per week extra les, dus de school gaat om half vijf ’s middags uit, behalve op woensdag.

De Jan van Nassauschool is een ontmoetingschool

Kinderen van nu groeien op in een totaal andere diversiteit dan de ouders in hun kinderjaren. onze stad kent tal van religieuze stromingen. Voor kinderen die nu in een steeds diverser wordende stad wonen, is het goed als ze al op jonge leeftijd op een positieve manier kennismaken met die religies. Groep 7 en 8 maakt via enthousiaste gastdocenten kennis met vijf levensbeschouwelijke stromingen uit onze samenleving en ontdekken ook de vele overeenkomsten. Centraal in de lessen, met als thema ‘feesten’, staat respect voor elkaars geloof en overtuiging. Ook bezoeken de kinderen verschillende gebedshuizen. Door te ontmoeten leer je van en over elkaar en krijg je begrip voor de ander.

De Jan van Nassauschool is een brede buurtschool

De school is onderdeel van de wijk, samen met een aantal andere voorzieningen voor kinderen en volwassenen. Om dat idee nog beter tot zijn recht te laten komen, worden we in de nabije toekomst een Brede Buurtschool Plus. We gaan verhuizen naar een nieuw gebouw, waar behalve de school ook opvang, sportfaciliteiten en mogelijkheden voor ontspanning en welzijn te vinden zijn en waar we nauw mee samenwerken.

* Waar we het hebben over ouders, bedoelen we ook verzorgers, opvoeders of anderszins verantwoordelijken voor de kinderen.