Afdrukken

BBS Rivierenbuurt en Ouderbetrokkenheid

Brede buurtschool Plus Rivierenbuurt en ouderbetrokkenheid

De Brede Buurtschool Plus Rivierenbuurt (BBS+) is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Samen met de ouders werkt de BBS+ hard aan kennis en talentontwikkeling. Doordat de samenwerking goed verloopt en de voorzieningen in één accommodatie worden georganiseerd, is het bereik een stuk groter. De BBS+ zorgt ervoor dat alle geledingen meedoen in het versterken van ouderbetrokkenheid. Samen wordt er vanuit één visie gehandeld.

In de BBS+ is een coördinator ouderbetrokkenheid aanwezig. De coördinator is aanspreekpunt voor alle ouders van peuterspeelzaal, kinderopvang, welzijn en onderwijs.

ambities

Bij het intakegesprek draagt de school uit dat samenwerking tussen school  en ouders heel belangrijk is. De insteek is: “Als u uw kind hier op school aanmeldt, dan spreken we af dat we samenwerken.” De school neemt tijdens het intakegesprek het school-oudercontract door met de ouders, zodat wederzijdse verwachtingen voor beide partijen duidelijk zijn. De school en ouders ondertekenen vervolgens het contract.  De verwachtingen die in het contract staan worden waargemaakt in de praktijk. Wanneer ouders niet naar een bijeenkomst komen, of een kind niet op school is, wordt er meteen contact gezocht met de ouders. De school heeft in een protocol huisbezoeken het doel, de uitvoering en de verslaggeving vastgelegd.

Het team neemt ouders serieus en benadert ouders op een positieve, persoonlijke manier. De school hecht veel waarde aan de mening van ouders en staat open voor aanbevelingen. Ouders zijn van harte welkom op school. Als een ouder een gesprek wil is het altijd mogelijk om een afspraak te maken.

De directie staat iedere ochtend bij de deur om ouders en kinderen te begroeten en eventueel een gesprek aan te gaan. Teamleden ontvangen ouders en kinderen bij de ingang van het lokaal

In de BBS+ zullen de VVE-programma’s op elkaar worden afgestemd. Bij peuters en kleuters is er spelinloop, andere ouders krijgen minimaal tweemaal per jaar de mogelijkheid om een kijkje in de klas te nemen tijdens de les. De school maakt een jaarkalender met alle activiteiten. Alle activiteiten komen vervolgens in een nieuwsbrief. In de ouderkamer|wereldlokaal treffen ouders elkaar dagelijks waar ze gezellig kunnen praten en een kop koffie kunnen drinken.

De school heeft een buurtacademie opgericht, een plek waar ouders kunnen leren en ook uitleg kunnen krijgen over ondersteuning bij opvoeding, taal- en kookcursussen en ontwikkeling van hun kinderen. Ouders en buurtgenoten ontmoeten elkaar in “buurt”avonden.