Afdrukken

Klassenouder

Een klassenouder fungeert als schakel tussen de leerkracht en de ouders van een klas. U kunt alleen klassenouder worden voor de groep waarin uw kind zit. De uitvoering van de functie verschilt enigszins per klas, maar in het algemeen assisteert de klassenouder de leerkracht bij de voorbereiding en organisatie van niet-lesinhoudelijke activiteiten.

Klassenouders delegeren taken als dat nodig is aan andere ouders en zijn contactpersoon voor de ouders en voor de leerkracht. We streven naar twee klassenouders per klas. Het is een vrijwillige functie voor in principe twee jaar. Per schooljaar bekijken we wie er kan en wil doorgaan en wie zal opvolgen.