Afdrukken

Oudereducatie

Oudereducatie voor moeders van peuters en kleuters

Moeders van peuters en kleuters kunnen meedoen in het leerproces van hun kinderen. De peuters zijn vier dagdelen in de peuterspeelzaal en leren daar veel Nederlandse woorden en begrippen. Ze spelen en werken onder leiding van twee peuterjuffen over onderwerpen als: "welkom en afscheid", "spel en beweging", "fruit", "de winter", enzovoort.

De moeders van de peuters en kleuters kunnen één dagdeel meedoen aan de cursus Ouder en School. Ze krijgen aan de hand van dezelfde onderwerpen, maar dan op volwassen niveau. Ze krijgen les van een docent. Ouders kunnen hun kinderen op deze manier thuis goed helpen met het leren van de Nederlandse taal. Bovendien weten de ouders zo beter waarmee hun kind in de peuterspeelzaal bezig is en kunnen ze daarover met de leidster praten.