Afdrukken

Zebra Welzijn

De Jan van Nassauschool werkt samen met Zebra Welzijn, een organisatie voor brede maatschappelijke ondersteuning in de regio Haaglanden. Zebra houdt zich bezig met het uitvoeren en regisseren van maatschappelijk werk, ouderenwerk, peuterspeelzaalwerk, opvoedondersteuning en sociaal-cultureel werk, en met het exploiteren van welzijnsaccommodaties en het ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van welzijn.

In de Rivierenbuurt werkt Zebra vanuit buurthuis de Boskant. Kinderen van 2½ jaar tot 4 jaar kunnen terecht op de voorschool de Boskabouter. Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten gericht op sport, cultuur, participatie en empowerment en kunnen gebruikmaken van het Haagse Hopje op het Deltaplantsoen. Ouders en wijkbewoners kunnen terecht voor opvoedvraagstukken, algemeen maatschappelijk werk en activiteiten gericht op participatie.

Van de Jan van Nassauschool gaan een aantal groepen tijdens de overblijf naar buurthuis de Boskant, waar Zebra-medewerkers de tussenschoolse opvang begeleiden. Ook een deel van de WTS-lessen krijgen de kinderen in de Boskant, waar medewerkers van Zebra hen lesgeven. Vooruitlopend op de Brede Buurtschool Plus die in 2013 een feit zal zijn en waarin Zebra ook een grote rol gaat vervullen, is de Boskant betrokken bij de activiteiten die straks in het nieuwe gebouw zullen plaatsvinden.